Liên hệ chúng tôi

Tập đoàn quốc tế Amarite

Mob: +86-13093008577

Địa chỉ công ty: Rm 368, Phần 302, Số 11 đường Bắc Fute, Trung Quốc (Thượng Hải) Khu thương mại tự do thí điểm